Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Στεφάνου Μπολέτση, Επιστροφή, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 268-269