Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Θεόδωρου Ξύδη, Ανάγλυφα, έκδοση Φιλολογικών Χρονικών, Αθήνα, 1947», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. 76