Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Τίλλα Μπαλή, Λυγρά σήματα, Αθήνα 1946», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. 75-76