Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Το θέατρο. Δύο ώρες στο Πειραματικό Σχολείο. Πατριωτικό δράμα: Με την Ελλάδα», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. 76-78