Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Κούλη Αλέπη: Στον ίσκιο της αγάπης, Ποιήματα, Αθήναι 1948», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 32