Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Τάκη Π. Γκοσιόπουλου-Φωτεινά κυκλάμινα, Θεσσαλονίκη 1948», Μορφές, τχ. 22 (Ιούλιος 1948), σ. 392-393