Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γ. Καφτατζή, Μοιρολόγια, δεύτερη έκδοση, Σέρραι 1948», Μορφές, τχ. 22 (Ιούλιος 1948), σ. 393-394