Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ηώς Λαμπίρη, Το ατσαλένιο κορίτσι, Ισταμπούλ 1946», Μορφές, τχ. 22 (Ιούλιος 1948), σ. 392