Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μακεδονικές ενδυμασίες», Μορφές, τχ. 22 (Ιούλιος 1948), σ. 390-391