Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Πέτρου Μάγνη, Τα μετά το έπος, Αλεξάνδρεια 1947», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 273