Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Βασίλη Μοσκόβη, Μικροί και Μεγάλοι, έκδοση Γκοβόστη, Αθήνα 1947 », Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 273