Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Ρωμάντζο, του Εδ. Σέλντον, Θίασος Κατερίνας (Θ. Βασιλικόν)», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 274