Είστε εδώ

«Λογοτεχνικός διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 198