Είστε εδώ

«Από μια ομιλία του κ. Αντρέα Καραντώνη για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 195-196