Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Λίνου Πολίτη, Θέματα της λογοτεχνίας μας, Εκδόσεις Άλφα Ι.Μ. Σκαζίκη, Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 156