Είστε εδώ

«Τα εγκαίνια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 154-155