Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Χρίστου Ευελπίδη: André Suarès (Μια μελέτη και μια μετάφραση – Αθήναι 1947)», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 314-315