Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Ηλία Κατσόγιαννη: Με τις αλυσίδες (ποιήματα, έκδοση Β΄ των Μορφών, 1947)», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 313-314