Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Θέατρο. Ο Ρικές με το τσουλούφι του Αιμ. Ριάδη», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 315-316