Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Αστέρη Κοββατζή, Κάτω από τον γαλάζιο ουρανό, έκδοση Φιλολογικών Χρονικών», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 312-313