Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γιώργου Σεφέρη, Δοκιμές, Κάιρο 1944 - Ερωτόκριτος, Αθήνα 1946, εκδόσεις Άλφα Ι.Μ. Σκαζίκη», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 311-312