Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ζ. Οικονόμου, Σκέψεις για τη μουσική και την ποίηση, αισθητική ψυχολογία του τοπικού και χρονικού. Βιβλιοπωλ. Γκοβόστη, Αθήνα-Στο σταυροδρόμι του χρόνου, ποιήματα, έκδοση Γκοβόστη, Αθήνα», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 278-279