Είστε εδώ

Τσιάμης Μήτσος, «Λυρικά μονόστιχα», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 277