Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Μηνά Δημάκη: Κάψαμε τα καράβια μας (Ποιήματα, Αθήνα 1946)», Μορφές, τχ. 7 (Απρίλιος 1947), σ. 279