Είστε εδώ

Δέλφης Φοίβος, «Η ζωή του βιβλίου. Άλκη Κωτσάκη, Αποστάτες. Έκδοση Κορνάρου, Αθήνα», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 112-113