Είστε εδώ

«Ο Μάξ. Άντερσον στη Θεσσαλονίκη», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 110-111