Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Πάνου Σπάλα, Το δημοτικό εργατικό τραγούδι», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 113