Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Οδυσσέα Κ. Εξαρχάκη, Λυρικό δίπτυχο, Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 73