Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Μανώλη Ι. Πιτυκάκη, Θύελλα στην Κρήτη, Θεσσαλονίκη 1947», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 74-75