Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Κρίτωνος Αθανασούλη, Το τραγούδι των πέντε ανέμων, ηρωική ραψωδία, Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 30-31