Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μήτσου Λυγίζου, Η αλλαγή: το ύφος μιας απουσίας κι οι δεκαπέντε νυχτερινοί μονόλογοι», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 475-476