Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Αλεξ. Α. Χατζηαθανασίου, Ιωνικές αναμνήσεις, Θεσσαλονίκη 1947», Μορφές, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1947), σ. 476