Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Νότη Γ. Ρυσσιάνου, Εφτά σκαλοπάτια, εκδ. Α. Μαυρίδης, Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 434-435