Είστε εδώ

Καραντώνης Ανδρέας, «Η ζωή του βιβλίου. Αντρέα Καραντώνη, Πνευματική ελευθερία, τέχνη και πολιτική Ι.Μ. Σκαζίκη. Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 11 (Αύγουστος 1947), σ. 433