Είστε εδώ

Κωτσάκης Άλκης, «Η ζωή του βιβλίου. Μπάμπη Νίντα, Δωδέκατη ομιλία, Θεσσαλονίκη 1947. Αντί κριτικής μια επιστολή», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 396-397