Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Μουσική κίνησις Μαΐου-Ιουνίου 1947. Συναυλία πατριωτικών έργων», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 398