Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μανόλη Αναγνωστάκη, Εποχές, Θεσσαλονίκη 1945», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 73-74