Είστε εδώ

«Κινηματογράφος. Καταδρομή στο Αιγαίον», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 74-75