Είστε εδώ

Φιλανθίδης Γιώργος, «Το μουσικό ζήτημα στην Εκκλησία. Ελληνική βυζαντινή μουσική», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 69-71