Είστε εδώ

Χατζόπουλος Ιωάννης Ν., «Στίχοι», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 71