Είστε εδώ

Τσιτσιμπίκος Γιώργος, «Λυρικό σχεδίασμα», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 68