Είστε εδώ

Φιλανθίδης Γιώργος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Μορφές Φιλανθίδης Γιώργος Το μουσικό ζήτημα στην Εκκλησία. Ελληνική βυζαντινή μουσική 2 69-71 1946