Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μαρίας Χατζηνάκου, Αλυσίδες, μυθιστόρημα, Αθήνα, 1946, έκδοση των Φίλων του Βιβλίου», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 33-34