Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μπάμπη Νίντα, Επαρχιώτικα δειλινά. Τρεις νουβέλλες, Θεσσαλονίκη 1946, έκδοση Μ. Στουγιαννάκη», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 34