Είστε εδώ

Δωσιάδας ο Ρόδιος, «Βωμός», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 32