Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Νέα βιβλία. Άρη Χατζιδάκη: Οι πολιτείες των ωρών (ποιήματα)», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 226-227