Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Νέα βιβλία. Βαρβάρας Θεοδωροπούλου-Λιβαδά. Μαδημένα τριαντάφυλλα, Κρυφές χαρές (ποιήματα)», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 227