Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ρομάντζο. Η φεγγαροντυμένη», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 217-225