Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Τα βιβλία. Σ. Σκίπη Λιμάνια και σταθμοί (ποιήματα)», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 200-201