Είστε εδώ

Δρακοπούλου Ολυμπία Α., «Τα βιβλία. Γιάννη Σκαρίμπα Ουλαλούμ (ποιήματα)», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 202